1 sản phẩm mới ra lò của DivMob. Anh em chơi và góp ý giúp nhé.


Thanks,Download:


Bubble Birds | Divmob


https://market.android.com/details?i...b.doodlebubble