Các bác có thể cho e xin link date + apk của Asphalt 5 chạy trên Live with walkman k ? E tìm nhiều lắm rồi, cái thì không vào đc, cái thì size lớn hơn cả màn hình.