[**********] Fotodiox vừa cho ra mắt Excell 1, ở một mức giá thấp cho bộ chuyển đổi tiêu cự cho Canon FD và Nikon cho máy ảnh Macro 3/4 (không phải EOS). Nó làm tăng tầm nhìn và cho kết quả hình ảnh về nhanh hơn.​Các bộ chuyển đổi cũng có tính năng kiểm soát khẩu độ - bạn có thể kiểm soát tiếp xúc ngay cả với ống kính Nikon . Một tin tốt lành là Excell 1 sẽ được bán với mức giá thấp.[IMG]http://**********/attachments/nikg-mft-pro-excl1-01-e1404893105300-600x422-jpg.42581/[/IMG]


Bằng cách sử dụng Excel +1 với cảm biến có kích thước Super16 của BMPCC và một ống kính 50mm sẽ cung cấp cho bạn một khung toàn tương đương với 103mm, thay vì thông thường 144mm. Trên M 4/3 cảm biến ống kính 50mm cùng bằng cách sử dụng Excel 1 sẽ là 70mm thay vì 98mm.[IMG]http://**********/attachments/fd-mft-pro-excl1-04a-600x600-jpg.42579/[/IMG]

Dưới đây là một biểu đồ mô tả thông số của Excel 1[IMG]http://**********/attachments/2014-07-10_120742-png.42578/[/IMG]

Excell 1 sẽ được bán lẻ với giá $139,99 tại Mỹ