Thiết bị này làm mát chiếc Laptop với hai Fan lớn bên dưới những lỗ thông bên trên. Kết nối với cổng USB USB 2.0 và một cổng USB mini. Thiết bị có một bộ điều khiển tốc độ quạt. Hai fan lớn hoạt động với tộc độ700 đến 1200 RPM. Giá của thiết bị này vẫn chưa xác định được vào lúc này.


Một số hình ảnh:

Nguồn guru3d.com