MathType là phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng có thể tạo các công thức toán học cho các văn bản, tài liệu, bài thuyết trình, website, với math type bạn sẽ thấy việc gõ công thức toán đơn giản hơn bao giờ hếtMathType cung cấp cho người dùng hơn 1000 các ký hiệu toán học và các ký hiệu hình học không gian Euclid. Ngoài ra, người dùng còn có thể tải thêm các ký hiệu từ internet để bổ sung vào bộ sưu tập của phần mềm.

Tất cả các ký hiệu đều được hiện thị bằng hình ảnh trên thanh công cụ của phần mềm. Điều này giúp người dùng dễ dàng chọn được ký hiệu mà mình cần. MathType cho phép bạn gõ công thức toàn học bằng ngôn ngữ soạn thảo TeX hoặc LaTeX. Ngoài ra, người dùng còn có thể dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi font, màu sắc…cho các công thức.

Những tính năng mới trong phiên bản MathType 6.9

1. Now supports Microsoft Office 2013 and Office 365:
- Office 2013 and Office 365: MathType 6.9 is fully compatible with Office 2013 and Office 365 installed on Windows 7 and 8 computers.
- Office 2010, 2007, 2003, and XP: MathType 6.9 is fully compatible.
- Office Web Apps, Office Mobile, and Office RT: MathType equations cannot be edited in these Office versions but equations created in other versions of Office will display and print.
- Office 32- and 64-bit: MathType 6.9 is compatible with both 32-and 64-bit versions of Office.
2. Compatibility with 700+ applications and websites.
3. MathPage now supports MathJax: Our MathPage™ technology now has the option to publish your Word documents as web pages with MathML equations displayed using MathJax technology.
4. Windows 8 compatibility: MathType 6.9 works on Windows 8, Windows 7, Vista, and XP operating systems.

** MathType is not compatible with Windows RT.

Tải về : http://goo.gl/PbHE40