Nếu bạn đã quen làm việc với giao diện Metro của Windows 8.1 thì bạn hoàn toàn có thể đưa nó trở lại trong Windows 10 Technical Preview chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

  • Click phải vào Taskbar, chọn thẻ thứ 3 Start menu, bỏ tick chọn "Use the Start menu instead of the Start screen".    [IMG]http://**********/attachments/2-jpg.43899/[/IMG]

  • Sau đó nó yêu cầu bạn Logout, khi Login bạn đã có thể cảm nhận thành quả của mình, giao diện Metro đã trở lại cùng với mở ra một số tính năng bị ẩn trong thẻ Navigation.    [IMG]http://**********/attachments/1-jpg.43898/[/IMG]

Chúc bạn thành công và có những trải nghiệm thú vị trên Windows 10 Technical Preview!!!