Mình đang dùng cái Router này (đây là file PDF Manual của nó)

http://tools.topcom.net/userguides/Skyr@cer WBR 254g E-NL-FR-D-SW-DK-NO-FI-SP-PT.pdf

Mình đã set wireless Lan cho mạng trong nhà xong rồi nhưng ko biết cách nào để set password (Network key) cho mạng Wireless này để khi người khác muốn access vào mạng phải nhập password...:sun:..

Bà con ai biết chỉ mình với :bun:.