Intel N.U.C là gì ?

[IMG]http://files.**********/2015/T11/img/**********-243999-intel-nuc.jpg[/IMG]
Tham khảo thêm sản phẩm Intel NUC tại đây: --> Intel N.U.C