DFI thì làm main AMD là :somot: nhưng ko bít chuyển wa Intel có :somot: nữa ko, nhưng nhìn main nó design cũng khá fết