Mình đang muốn nâng cấp máy tính để chạy VGA PCI-Express, nhưng vẫn muốn giữ bộ chip P4 socket 478, và 4 thanh DDRAM, nên đang muốn mua loại main như trên nhưng chẳng thấy đâu bán cả.

Vậy bro nào biết chỗ bán 1 trong 3 loại sau thì chỉ giùm với:
- Asus P4GD1
- Albatron PX915P4 Pro
- Albatron PX915G4 Pro
- ... hoặc bất cứ main nào tương tự. :somot:

Cảm ơn rất nhiều !!!