Nhằm tiếp tục sự nghiệp Review của bạn Transcend StoreJet 25M, hôm nay tớ gửi tiếp đến mọi người 2 đoạn Video Clip tớ quay được trong lúc test drop của bạn ý đây:

Còn đây là số liệu tốc độ truyền tải của bạn ý sau khi đã test drop:

Khi Plug in 2 jack USB:

Để tiện theo dõi, mọi người có thể vào link dưới đây để xem bài Review trước:

http://forum.amtech.com.vn/reviews-zone/65959-transcend-storejet-25m-den-long-do-treo-cao.html