Không biết hiệu năng so với main xài chipset 965,975 thế nào nhỉ?