con này với con 7600GT cách biệt nhau nhiều ko ?? nhìn thông số nó ghê wá :somot: