WiFi chắc em dùng rồi nhà có wifi sẵn mà, không biết khả năng con này OC thế nào. Phụ kiện con này thấy quá trời luôn.