chạy máy ảo có nhiều cái lợi lắm
nhưng cái thấy trước mắt là chơi game được 2 acc 1 lúc (game có game guard)
1 buff 1 main ^^
vì thế cái VT khá hữu ích
2 cái lcd thì quá tuyệt