In a move that shows some care for the environment, Google and a few other companies are planning to turn their car parks and buildings in solar power sources. By putting solar panels on their Mountain View building in California, along with building mounted panels over some of the car parks, Google hopes to cut back on the power it draws from the national grid by providing almost a third of the power it will use. 9,000 solar panels will be used to provide 1.6 megawatts of power, and fitting them will prove quite a challenge on Google's angled roofs.
Google và một số công ty khác đã làm một bước chuyển vì môi trường đó là chuyển bãi đậu xe thành nguồn cung cấp năng lượng mặt trời.Trung tâm Google ở California đã đặt những tấm panel solar trên tòa nhà Moutain View cũng như đặt trên bãi đậu xe của họ.Google hy vọng với việc chuyển đổi dùng năng lượng mặt trời có thể cung cấp cho họ 1/3 tổng số năng lượng cần thiết.

/http://www.wired.com/news/technology/0,72292-0.html?tw=wn_technology_2