tốn tiền . Trả việc gì phải lắp . Cái này chỉ thích hợp cho laptop thôi . Chứ cho Case để bàn thì quá lãng phí và bị ...

Vẫn khoái mấy cái mod nhôm phay hơn . Mà nhẹ có giải quyết vấn đề nhiệt đâu .