Tui có $ cũng ko lượm con này mua con gắn khe PCI trông đã hơn con này nhìn cùi bà thím luôn