con này khá giống Scythe Infinity nhưng có 6 hp .... performance chắc cũng ngang ngửa