Chỉ đến được buổi sáng, ko tham gia thi lắp máy đợc T_T