con main này 350usd đã gọi là giá quá tốt rồi,chỉ sợ là 450usd,tui sx thường tính thêm rất đắt cho những cái màu mè hoa lá cành mặc dù ko phải lúc nào mình cũng sử dụng đến.Mà mua con main này ko OC thì cũng phí WC