Trích dẫn Gửi bởi Vincent
không biết chừng nào mấy con này mới bán trên thị trường nhỉ ???
Chắc sớm thoai, 690G đã có roài mà