Hình của 8800Ultra và so sánh chiều dài của nó với Radeon HD 2900 XT

8800U ko khác 1 chút xíu nào 8800GTX, nó chính là 8800GTX được OC lên 612/2160 (8800GTX là 575/1800), 8800U cũng được chế tạo với công nghệ 90nm và cũng có 768MB GDDR3, xung SP của 8800U là 1.5GHz (của 8800GTX là 1.35GHz) ngoài ra mọi thông số khác thì y hệt 8800GTX.

Kết quả bench của 8800U với X6800 @ 3.6GHzhttp://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=141511&page=3