Lâu lắm mới thấy 1 chip mới ko cần xài quạt :lacdau:, chip chạy trên socket S1 và tương thích với chipset AMD M690T và là ý tưởng cho các hệ thống nhúng ko dùng quạt.
Sempron 2100+ là bộ vi xử lý hướng đến các hệ thống nhúng hỗ trợ điện toán 64bit của AMD.
AAEON và Arbor giới thiệu các mobo tương thích với chip này .Sempron 2100+ sẽ tìm thấy đường đi trong các hệ thống nhúng và SBC (??? ).

Link:
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=7505&commentid=144658&threshho ld=1&red=4320