Futuremark đang phát triển chương trình benchmark hỗ trợ DX10 yêu cầu Windows Vista, dự kiến phải đến cuối năm nay mới có.Chưa hết Futuremark cũng đang xúc tiến chương trình benchmark thế hệ kế tiếp (cầu trời đẹp như Crysis là mừng hết lớn) next generation PC dự kiến phải đến giữa năm 2008 mới có.
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=15260&catid=3

Test hệ thống có chạy được 3DMark Next vào link sau :
http://www.yougamers.com/me/nickfm/

Cấu hình CPU Minimum để chạy 3DMark Next là Pentium D 3.2GHz.
Còn Recommended CPU là Core 2 E6600..

Card đồ họa cấu hình Minimum yêu cầu card DX10 256MB Ram.
Còn Recommended card DX10 512MB Ram.

Và ram hệ thống cấu hình minimum là 1GB.
và Recommended là 2GB.